CUBEicon/36/flexible

01.02.2017

ELi investeerimiskava toob Balti riikide innovatsioonifirmadele 18 miljonit eurot

Euroopa Investeerimisfond ja UniCredit Leasing on allkirjastanud InnovFin VKE tagatislepingu, millega laiendatakse finantseerimise kättesaadavust  Eesti, Läti ja Leedu innovaatilistele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tagatislepingu aluseks on Euroopa Liidu rahastamisalgatus InnovFin väikeettevõtluse edendamiseks ning seda toetatakse Euroopa investeerimiskava keskmes olevast strateegiliste investeeringute fondist.

„Väikeettevõtetel on töökohtade loomisel ja majanduskasvu tagamisel ülioluline roll nii Balti riikides kui ka Euroopas üldiselt. Seepärast on hädasti vaja luua neile uusi rahastamisvõimalusi, et nad saaksid laieneda ja inimestele tööd anda. Mul on väga hea meel, et tänu Euroopa Investeerimiskavale saavad Balti riikide väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted laenu- ja liisingfinantseerimist kasutada tingimustel, mis neile muul viisil võimalikud ei oleks,“ ütles töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

InnoFin.JPG

 
Leping võimaldab UniCredit Leasingul finantseerida Eesti, Läti ja Leedu innovaatilisi väikeettevõtteid kahe aasta jooksul soodsatel tingimustel kokku 18 miljoni euro ulatuses. Euroopa Investeerimisfond tagab väljastatud laenud ja liisingud ELi väikeettevõtluse edendamise rahastamisalgatuse InnovFin alusel ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ eelarvest.

UniCredit Leasing on Euroopa juhtiva pangandusgrupi UniCredit liige ning üks edukamaid ettevõtteid Läti turul. Äriühingul on pikaajaline kogemus oma ärivaldkonnas ning viimastel aastatel on ta pidevalt olnud Läti esimese viie liisinguettevõtte hulgas. Alates 2008. aastast tegutseb ettevõte ka Eesti ning 2011. aastast Leedu turul.

Kontaktisikud:

UniCredit Leasing: Rainer Moppel
Tel.: 6 222 100, E-post: info@unicreditleasing.ee

EIF: David Yormesor
Tel.: + 352 24 85 81 346, E-post: d.yormesor@eif.org

Euroopa Komisjon: Enda McNamara
Tel.: + 32 (0)2 29 64 976, E-post: enda.mcnamara@ec.europa.eu