CUBE

Isikuandmete kaitse

Alljärgnevalt saate teada, milliseid andmeid me teie kohta kogume, mida nendega teeme ja millal avaldame neid teistele. Kaitseme alati teie andmeid ja täiustame isikuandmete töötlemise põhimõtteid regulaarselt. Anname isikuandmete töötlemise põhimõtete muudatustest teada oma kodulehel.

 • 1. Kuidas me teie kohta andmeid kogume?

  Kogume teie kohta andmeid kolmel moel:

  • kui kasutate meie veebisaiti või sisestate sellesse andmeid;
  • kui taotlete liisingut, krediiti või kindlustust või teete tagasimakseid;
  • kui te liisingut tagasi ei maksa.

  1.1. Teie esitatavad andmed:

  • ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  • postiaadress;
  • mobiiltelefoni number;
  • tööandja;
  • e-posti aadress;
  • igakuine netosissetulek;
  • lisasissetulek ja selle allikad;
  • andmed teiste olemasolevate finantskohustuste kohta;
  • pangakonto number;
  • viimase 6 kuu pangakontoväljavõte;
  • seosed riikliku taustaga isikutega.

  1.2. Teave, mida saame teie kohta

  1.2.1. Krediidiajalugu

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet krediidiinfo pakkujatelt.

  1.2.2. Netosissetulek

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet AS Eesti Väärtpaberikeskus poolt peetavast kogumispensioni registrist teie viimase 6 kuu pensionikindlustusmaksete kohta.

  1.2.3. Alaealiste ülalpeetavate arv

  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse ning võlaõigusseaduse kohaselt on meil kohustus hinnata teie krediidivõimelisust, kui saame teilt liisingutaotluse. Saame selleks teavet rahvastikuregistrist.

  1.2.4. Seosed riikliku taustaga isikutega

  Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse kohaselt on meil kohustus tuvastada teie võimalik seos riikliku taustaga isikutega. Saame selleks teavet FICO TONBELLER poolt peetavast registrist.

  1.2.5. Toimingud meie veebisaidil

  Et parandada oma teenuste kvaliteeti ning kiirendada veebisaiti ja liisinguandmist, kogume koos koostööpartneritega anonüümseid küpsiseid ning säilitame neid kuni 12 kuud. See info on anonüümne.

 • 2. Miks me teie kohta andmeid kogume?

  Milliseid andmeid ja mille jaoks me kogume, vaadake siit.

 • 3. Kuidas me teie andmeid analüüsime?

  Kontrollime, kas järgite hea usu põhimõtet ja hindame teie krediidivõimelisust ka automaatselt, et pakkuda teile liisingut võimalikult kiiresti. Nii saame otsustada, kas anname teile krediiti, kui palju ja mis tingimustel. See on teile kasulik, sest saame arvestada konkreetselt teie andmeid ja kohandada liisingutingimusi teie vajaduste alusel. Allkirjeldatud protsessile kulub harilikult kuni 2 tööpäeva. Kui te andmete töötlemisega ei nõustu, ei saa me kahjuks teie krediidivõimelisust hinnata, liisingutingimusi arvutada ega teile krediiti võimaldada.

  Liisingu andmisel ja selle tingimuste määramisel kasutame algoritmi, mis analüüsib teie andmeid SIA UniCredit Leasing Eesti filiaali tarbijakrediidi sise-eeskirja ja teiste organisatsioonisiseste krediidihindamise eeskirjade kohaselt.

  Kui soovite teada, mis infot me krediidiinfo pakkujatelt ja võlgnike andmebaasidest saame, saate seda nendelt küsida:

  Creditinfo Eesti AS
  info@creditinfo.ee
  +372 665 9600

  Kui keeldume teile liisingu andmisest, võite küsida selle põhjusi punktis 6 kirjeldatud viisil.

 • 4. Kellele me teie andmeid avaldame?

  Oleme võtnud kasutusele erinevaid abivahendeid ja teenuseid, mis lihtsustavad meie koostööd ning kiirendavad suhtlust. Seetõttu avaldame:

  • teie lepingu ja kontaktandmed automüüjale, kes teie liisinguavalduse meile esitas;

  • teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi sõiduki registreerimiseks vajalikele asutustele (Maanteeamet ja Liikluskindlustuse Fond);

  • teie ees- ja perekonnanime ning isikukoodi Smart Kindlustusmaakler AS kaudu kindlustusettevõtetele, kui olete nõustunud saama liisitava sõiduki kohta kindlustuspakkumise;

  • liisingutoimikus teie kohta oleva info arhiveerimise ja võlgade sissenõudmise teenuste pakkujatele;

  • teie kontaktandmed kommunikatsiooni ja IT-teenuse pakkujatele liisingu haldamise jaoks.

  Isikud, kellele me teie andmeid ülaltoodud põhjustel võime avaldada, on välja toodud "SIA UniCredit Leasing Eesti filiaali volitatud andmetöötlejate nimekirjas", mis on kättesaadav meie kodulehelt.

  Kui te liisingut lepingu tingimuste kohaselt tagasi ei maksa, kaalume võimalust kaasata võla tagasisaamiseks asjatundjad. Sel juhul töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, et saada krediidina antud raha tagasi. Kui otsustame teie võla edastada võlgade sissenõudmise teenuse osutajale, anname neile teie ees- ja perekonnanime, kõik kontaktandmed, liisingulepingu ja selle muudatuste koopia ning info varasemate maksete kohta.

 • 5. Kuidas me teie andmeid kaitseme?

  Meie IT-taristu kasutamine ja juurdepääs sellele on rangelt reguleeritud, võttes aluseks vähima ja vajaduspõhise juurdepääsu põhimõtted. Krüpteerime isikuandmed, kasutame tulemüüre ning sissetungi avastamise ja ennetamise süsteeme, et kõik teie isikuandmed oleks konfidentsiaalsed ja turvaliselt hoitud. Kontrollime oma süsteeme ja vaatame asjaomase poliitika läbi regulaarselt, et meie IT-turbe meetmed oleks kõigist ohtudest sammuke ees. 

  Kustutame teie isikuandmed isikuandmete töötlemise reeglid punktis 2 sätestatud korra kohaselt. Kui te ei ole veel 18-aastane, aga olete täitnud liisingutaotluse, ei salvesta me teie andmeid meie süsteemi. Kui te keeldute liisingulepingu allkirjastamisest, kustutame teie andmed ühe aasta jooksul.

 • 6. Millised on teie õigused?

  Kuna töötleme teie andmeid, saate uurida, mida me nendega täpsemalt teeme, kuidas neid töötleme ja mõnel juhul paluda meil ka neid vähem töödelda. Te saate:

  • nõuda endale meie valduses olevaid isikuandmeid ning küsida andmete töötlemise otstarvet ja alust (tasuta);

  • keelata endale reklaami saatmise (tasuta);

  • muuta oma kontaktandmeid (tasuta);

  • esitada värskemad andmed oma sissetulekute või väljaminekute kohta (tasuta);

  • paluda meil teatud andmeid mitte kasutada (tasuta);

  • saada teavet enda kohta salvestatud andmetest (tasuta);

  • kustutada oma andmed meie andmebaasist (tasuta);

  • paluda meil selgitada liisingust keeldumise põhjusi.

  SIA Unicredit Leasing Eesti filiaal määratud andmekaitseametnikuks on Advokaadibüroo VILGERTS LOOR OÜ (registrikood 12674666), kontaktaadress: Tõnismägi 3A, 10119 Tallinn.  Kõigile teie küsimustele teie andmete kasutamise kohta UniCredit Leasingus vastab Advokaadibüroo VILGERTS LOOR OÜ kontaktisik Carry Plaks, kelle kontaktandmed on: e-posti aadress gdpr@vilgerts.com, telefon +372 5114390. Palun kirjeldage probleemi võimalikult üksikasjalikult. Carry Plaks vastab teile 30 päeva jooksul.

  Meie tegevuse üle isikuandmete kaitse valdkonnas teeb järelevalvet Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee, +372 627 4135). Enne, kui pöördute küsimuse või kaebusega inspektsiooni poole, soovitame teil võtta ühendust meie isikuandmete kaitse spetsialistiga, et teie taotlusega tegeletaks võimalikult kiiresti.